Zemlje sa najbržom 5G mrežom na svijetu :: Semberija INFO ::

 

Zemlje sa najbržom 5G mrežom na svijetu


Već nešto više od godinu i po dana, 5G mreža se implementira širom planete. Infrastrukturu nije jednostavno izgraditi, a pandemija korona virusa dodatno je otežala posao. Uprkos tome, neki su uspjeli da novu tehnologiju razviju do visokog nivoa, pa ćemo pogledati ko ima najveću brzinu preuzimanja podataka putem 5G mreže.

5. Kanada

Razvoj 5G mreže u Kanadi nema neku posebno dugu istoriju. Prije svega nekoliko mjeseci, ova zemlja krenula je sa implementacijom, ali su pokazali da nije važno koliko se radi, već da li se radi kvalitetno.
Tri operatera nude 5G konekciju u sklopu svojih usluga, a prosječna brzina preuzimanja je 178.1 Mbps.

4. Kina (Teritorija Tajvana)

Kao ni Kanada, ni Tajvan ne razvija dugo 5G mrežu. Nekoliko najvećih gradova na području Tajvana ima razvijenu 5G infrastrukturu, a samo je jedan brend zadužen za tamošnju tehnologiju - Erikson.
Što se tiče brzine preuzimanja podataka, nalazi se na četvrtom mestu sa rezultatom od 210.2 Mbps.

3. Australija

Mada je ova država krenula sa izgradnjom 5G infrastrukture još 2019. godine, samo desetak gradova je zapravo i pokriveno. Ovdje, naravno, mislimo na najveće gradove - Melburn, Brizbejn, Sidnej itd.
Bronzanu medalju i treće mjesto na ovoj listi Australija je zaslužila zahvaljujući prosječnoj brzini preuzimanja od 215.7 Mbps.

2. Južna Koreja

Ovo je bila prva zemlja na svijetu koja je zvanično pokrenula komercijalnu 5G mrežu, 3. aprila 2019. godine. Trenutno, manje od petine gradova u Južnoj Koreji nije pokriveno 5G mrežom, a sama zemlja ima više od 7 miliona korisnika nove tehnologije. Suvereno drugo mjesto Južna Koreja drži zbog brzine preuzimanja podataka od 312.7 Mbps.

1. Saudijska Arabija

U junu 2019. godine, STC Grupa je zvanično objavila početak komercijalnih 5G usluga u Saudijskoj Arabiji, ujedno postajući, naravno, i prvi operater koji pruža ovakvu vrstu usluge u zapadnoazijskoj zemlji.
S obzirom na to kako se kotira na ovoj listi, sasvim je jasno da Saudijska Arabija ima najveću prosječnu brzinu preuzimanja podataka putem 5G mreže na svetu - zapanjujućih  414.2 Mbps. 

Izvor  B92