Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina. :: Semberija INFO ::

 

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina.


Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
N A R E D B U
o izmjenama i dopunama
 Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina
 
 
  1. U  Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina broj: 02-014-1-588/20 od 16.3.2020. godine i broj: 02-014-1-613/20 od 17.3.2020. godine u tački 1. dodaje se novi stav 8. koji glasi:
 
„ izuzima se od zabrane iz tačke 1. stava 1. kućna dostava hrane za subjekte koji su registrovani u Odjeljenju za privredu za tu vrstu djelatnosti i uz maksimalne mjere kontrole i pojačanog nadzora od strane kontrolnih organa.“
 
  1. U tački 2. dodaje se stav 5. koji glasi:
 
 „ - automehaničarske radnje, vulkanizeri i autopraonice da rade od 07,00 do 18,00 časova“.
 
  1. U tački 5. dodaje se stav 3. koji glasi:
 
„ – zadužuje se Republička uprava za inspekcijske poslove – Sanitarna inspekcija da spiskove ljudi koji su evidentirani na graničnim prelazima i kojima je rješenjem određena izolacija obavezno dostavlja Domu zdravlja Bijeljina, MUP-u RS PS Bijeljina i Odjeljenju Komunalne policije.“
 
  1. U tački 6. dodaje se stav 2. koji glasi:
 
„ - građani koji imaju saznanja za lica koja su prešla granicu, a nisu nigdje registrovana te slučajeve trebaju prijaviti MUP-u na broj 122“.
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj:    02-014-1-623/20                                                   G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 18. mart 2020. godine
                                                                                                      Mićo Mićić