DEMOS: UKINUTI NAMETNUTI "INCKOV ZAKON" :: Semberija INFO ::

 

DEMOS: UKINUTI NAMETNUTI "INCKOV ZAKON"


"Mogućnosti rješenja aktuelne političke krize u BiH i stavovi Demokratskog saveza – DEMOS-a" bila je tema Osme sjednica Političko-ekonomskog savjeta ove stranke održane danas u Banjaluci.

U DEMOS-u kažu da se kriza u BiH može prevazići ako međunarodna zajednica, prije svega OHR, ukine nametnuti "Inckov zakon".

- Da se kriza u BiH koliko je moguće brže razriješi, i to sa stanovišta vraćanja izvornim dejtonskim rješenjima.
Moramo da se vratimo onom procesu konstitucionalizacije BiH koji će uvažiti dejtonski, ustavni, demokratski status Republike Srpske u okviru BiH - istakao je predsjednik Političko-ekonomskog savjeta DEMOS-a Mile Dmičić.
DEMOS je pozvao i na srpsko jedinstvo.

- DEMOS traži, u ovom trenutku, u narednim nedjeljama, a možda i mjesecima srpsko jedinstvo ili makar usaglašeno političko djelovanje glavnih političkih aktera u javnom prostoru. Borba političkih predstavnika Republike Srpske za vraćanje nadležnosti, koje je izvorno imala, nije nikakav politički hir niti inat bilo kome, nego nasušna potreba Republike Srpske i BiH, pa čak i regiona - dodao je potpredsjednik Političko-ekonomskog savjeta DEMOS-a Slobodan Nagradić.
 
(RTRS)