DANAS JE SVJETSKI DAN ZDRAVLjA :: Semberija INFO ::

 

DANAS JE SVJETSKI DAN ZDRAVLjA


Svjetski dan zdravlja obilježava se svake godine 7. aprila, pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja sa sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“ ukazuje na neravnopravnost u svijetu. Pandemija kovid -19 dodatno je istakla činjenicu da neki ljudi mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih, zahvaljujući uslovima u kojima se rađaju, rastu, žive i rade.

Širom svijeta postoje oni koji imaju lošije uslove stanovanja i lošije mogućnosti za obrazovanje, manje mogućnosti zaposlenja, veću polnu nejednakost i imaju mali ili nikakav pristup sigurnom okruženju, čistoj vodi i vazduhu, sigurnoj hrani i zdravstvenim uslugama. Sve to izaziva bolesti koje je moguće izbjeći, te šteti društvu u cjelini.

SZO ističe da je bolje zdravlje moguće osigurati podsticanjem zdravih stilova života i smanjivanjem uslova rizika po ljudsko zdravlje, proizašlih iz ekonomskih, socijalnih ili niza drugih faktora. Jednako je važno razvijati sistem zdravstva koji pravično unapređuje zdravstvene ishode, čije usluge odgovaraju potrebama korisnika, koji je finansijski održiv i pravičan, te počiva na politici i praksi ,,neisključivanja“ (dostupan, pristupačan, djelotvoran). Uz to, važno je razvijati politiku zdravlja unutar sistema zdravstva, te uopšte razvijati politiku u kojoj se vodi računa o socijalnoj i ekonomskoj dimenziji zdravlja. Nejednakosti u zdravlju je važno analizirati i pratiti, ali i provoditi intervencije s ciljem pravednijeg pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Ovogodišnja kampanja naglašava ustavno načelo SZO-a kako je „uživanje najvišeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno od osnovnih prava svakog čovjeka, bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje, ekonomski ili socijalni status“. Pandemija kovid-19 svjetska je zdravstvena kriza, ali najpogubnija je za prethodno već ranjive zajednice. Tokom aktuelne kovid-19 pandemije upravo dolaze do izražaja postojeće nejednakosti u zdravlju, kako na globalnoj razini, tako i na nacionalnim i lokalnim nivoima. One se ogledaju od uslova života pojedinaca ili populacijskih grupa i s time povezanih (ne)mogućnosti kvalitetnog provođenja epidemioloških mjera i zaštite od infekcije, do distribucije vakcina.

Primjera radi, procjenjuje se da će za proizvodnju količine dovoljne za globalne potrebe proći između tri i četiri godine, a prema analizi britanske humanitarne organizacije Oksfam, u 70 najsiromašnijih zemalja svijeta vakcinu neće dobiti devet, od deset njihovih stanovnika. Pravo na zdravlje, odnosno, pravo na neophodne vakcine imaju posebnu važnost i trebalo bi, u duhu svih konvencija koje se na to odnose, biti proglašeno globalnim javnim dobrom. Sporazum o intelektualnoj svojini pruža državama mogućnost ograničavanja pravima fabrika na patent, kada je riječ o zdravstvenoj krizi, što ova pandemija, bez sumnje i jeste. Distribucija vakcina na globalnom nivou pokazuje kako nas očekuje još puno rada na pravednoj raspodjeli zdravstvenih resursa, ali i koliko je globalno zdravlje važno, jer se ovakve pandemije mogu suzbiti samo ukoliko se suzbiju globalno. Važno je osigurati da zajednice budu na prvom mjestu u procesima odlučivanja, te težiti ostvarenju cilja da svi imaju uslove za život i rad koji pogoduju dobrom zdravlju.