KAKO NAPRAVITI PRAVI RASTVOR ZA DEZINFEKCIJU :: Semberija INFO ::

 

KAKO NAPRAVITI PRAVI RASTVOR ZA DEZINFEKCIJU


Dezinfekcijske barijere predstavljaju posebno pripremljene površine koje mogu biti posebno izrađene posude za tu namjenu ili betonska udubljenja kao dio arhitektonskog rješenja za ulaz u objekat.
 
Prema naredbama nadležnih štabova, u svim objektima kroz koje prolazi veći broj osoba neophodno je postaviti dezinfekcione barijere preko kojih moraju proći građani, a u određenim pogonima i prostorima, slične barijere se postave i za vozila.
 
Sve se čini sa ciljem da bi se spriječilo unošenje mikroorganizama i u svrhu preveniranja širenja infekcije u zatvorene prostore, a njihova pogrešna ili nepotpuna upotreba može nanijeti više štete nego koristi, upozoravaju stručnjaci.
 
Barijere moraju biti postavljene na glavnom ulazu u ustanovu, prostor, proizvodnju, na način da ih se ne može zaobići, preskočiti ili izbjeći, s tim da se treba onemogućiti kontakt kožom ili pristup kućnih ljubimaca.
 
Same ,,posude", odnosno udubljenja moraju imati minimalnu dubinu 2-4 cm za barijere za ljude, i 6-8 cm za barijere za vozila, a u njih postaviti sintetičke spužve koje je neophodno fizički čistiti (ispirati) u toku 24 sata. Što se tiče upotrebe dezinficijensa u dez-barijerama, koriste se dezinficijensi koji pružaju trenutno dejstvo, rastvor treba da bude u koncentraciji dva puta jačoj nego rastvor za primjenu orošavanjem ili prskanjem, a njihova dopuna se obavlja minimalno svakih 6-8 sati, s tim da ako je protok osoba veći, i znatno češće.
 
Pripremu rastvora dezinficijensa moraju vršiti stručne osobe ili se ona mora pripremati pod njihovim nadzorom, dez-barijera se ne smije dodirivati rukama, a prilikom njenog postavljanja, osvježavanja, punjenja, čišćenja, neophodno je koristiti sve mjere zaštite (rukavice, maska).
 
U normalnim uslovima za pripremu rastvora za dez-barijeru koriste se dva grama sredstva na bazi hlora za pripremu deset litara rastvora za dez-barijeru, koja se mora kontinuirano dopunjavati.
 
U specifičnim uslovima, gdje protok ljudi veći, moguće je pripravljanje i na bazi četiri grama hlora za deset litara rastvora. Pripremljena tečnost je spremna za upotrebu narednih 6-8 sati, stoga je važno na dnevnoj bazi pripremati adekvatne količine kako bi se racionalno koristila sredstva i smanjilo nepotrebno dodatno eko-kontaminiranje svakodnevnim deponovanjem preostale količine.

Brzopleta i površna priprema tečnosti za dez-barijeru prozrokovaće kontraefekat, a nedovoljna količina dezinfekcionog sredstva u rastvoru koja se priprema neće imati efekat dezinfekcije, nego pojačanog čišćenja. S druge strane, suvišna količina dezinfekcionog sredstva u tečnosti koja se priprema za dez-barijeru može oštetiti obuću korisnika dez-barijere, pojačava rizik za inhaliranje štetnih isparavanja, ali i rizik za osobu koja priprema i nadzire rastvor, te za osobu koja vrši čišćenje dez-barijere!

 Dakle, nepravilna, neadekvatna i nestručna dezinfekcija i priprema i implementacija dez-barijera predstavlja nedjelotvorno utrošen rad, vrijeme i novac, a potencijalni rizici i štete uključujući i širenje zaraze pa se umjesto da se rozoco smanjuju, ustvari se povećavaju.