DOM ZDRAVLjA „DR ROSA HADžIVUKOVIĆ“ LOPARE: Institucija koja je u službi građana :: Semberija INFO ::

 

DOM ZDRAVLjA „DR ROSA HADžIVUKOVIĆ“ LOPARE: Institucija koja je u službi građana


Izvor: Semberske novine / Semberija info

Dom zdravlja u Loparama važna je institucija za nekoliko hiljada ljudi koji žive na ovom području. Sistem primarne zdravstvene zaštite omogućava građanima da ostvare svoje elementarne zdravstvene potrebe, naročito starijem stanovništvu od kojih mnogi žive u samačkim domaćinstvima. U tom pravcu, menadžment loparskog Doma zdravlja je godinama unazad gradio sve bolje materijalne, tehničke i kadrovske predispozicije za optimalno ostvarivanje misije ove zdravstvene   ustanove. Prije nepunih godinu dana na mjesto direktora Doma zdravlja u Loparama došao je Dušan Šakotić, diplomirani pravnik iz loparske Mjesne zajednice Tobut. 

-Na poziciji direktora sam skoro godinu dana. Nije bilo problem doći i biti na čelnom mjestu ustanove kojom se godinama prije mene upravljalo na domaćinski način. Dom zdravlja Lopare je ekonomski stabilna i održiva ustanova, gdje nemamo nikakvih dugovanja ni prema radnicima, ni prema drugim državnim institucijama. Između ostalog, želio bih istaći da smo pokrenuli proceduru sertifikacije našeg Doma zdravlja kod Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) gdje su do sada samo četiri Doma zdravlja u cijeloj Republici Srpskoj dobila ovaj sertifikat. Njime se potvrđuje kvalitet organizacije poslova u jednoj medicinskoj ustanovi, te se otvaraju putevi za lakšu saradnju sa drugim institucijama kako bi se nastavio proces poboljšavanja pružanja medicinskih usluga na ovom primarnom nivou zdravstvene zaštite. Pored toga, zakonom o zdravstvenoj zaštiti RS predviđeno je da svi domovi zdravlja na području Republike imaju obavezu postići propisane standarde i imati ovaj sertifikat, pa tako nastojimo ispuniti i ovu zakonsku obavezu“, izjavio je direktor Šakotić za „Semberija info“.Tokom prethodne godine Dom zdravlja u Loparama je rekonstruisao prostorije Službe radiološke dijagnostike, u januaru je počela sa radom ginekološka ambulanta, a u saradnji sa Fondom za zaštitu prirodne sredine i energetsku efikasnost RS instalisana je nova kotlovnica na pelet. Domu zdravlja je vraćeno staro ime „Dr Rosa Hadživuković“, dok je u znak zahvalnosti za skoro cijeli radni vijek proveden u ovoj instituciji, po dr Borivoju Bori Pavloviću nazvana ulica u Loparama koja vodi od zgrade opštine do Doma zdravlja. U planu je proširenje parkinga u krugu Doma zdravlja, a sa Ambasadaom Japana u BiH krenuli su u proceduru nabavke RTG aparata za potrebe službi porodične medicine i hitne medicinske pomoći.

-Što se tiče kadrovskih pitanja, moram istaći da, za sada, nemamo tih problema. Istina, nekoliko kolega će u nekom skorijem periodu ići u penziju, pa stoji otvorena mogućnost da zaposlimo još nekog doktora sa područja Lopara. Zdravstveni radnici zaposleni u našem Domu zdravlja mogu biti primjer svime. Prije nekoliko dana smo imali hitan slučaj, gdje je jedna naša sugrađanka u centru Lopara doživjela srčani udar. Do nas je dovežena u stanju kliničke smrti, bez davanja ikakvih znakova života. Hitnom reakcijom naših ljekara, žena je reanimirana i prevezena u bijeljinsku bolnicu. Bogu hvala, oporavlja se. Ja sam lično prezadovoljan načinom na koji su naši ljekari i svi zaposleni Doma zdravlja reagovali: munjevito, bez greške, po svim procedurama što govori o stepenu njihove stručnosti i osposobljenosti. I na kraju, kao rezultat imamo spašen život naše sugrađanke, čime smo ispunili osnovni razlog našeg postojanja“, rekao je Dušan Šakotić, na kraju razgovora, za „Semberija info“.