NOVE UNIFORME ZA VATROGASCE :: Semberija INFO ::

 

NOVE UNIFORME ZA VATROGASCE


Pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Lopare dobili su nove radne uniforme. Opština Lopare je izvršila nabavku 16 kompleta radne uniforme i obuće za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Lopare.-Dobili smo radne uniforme za svakog našeg vatrogasca, koja nam je neophodna za rad. Do sada je korišćena uniforma koja je nabavljena 2016. godine“, rekao je vd starješina Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Lopare Jovo Đurić. U skladu sa važećim Pravilnikom o uniformama i funkcionalnim oznakama vatrogasaca spasilaca u profesionalnim vatrogasno spasilačkim jedinicama nabavljena je zimska i ljetna radna uniforma, radna obuća, kao funkcionalne oznake za 16 pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Lopare. Komplet ljetnih i zimskih uniformi se sastoji od: obuće, kapa, jakni, podjakni, pantalona, majica, košulja, oznake za funkciju i identifikaciju na epoletama i amblemi.-Vatrogasna jedinica Lopare i do sada je bila dobro opremljena i izvršavala sve zadatke. Nove uniforme dobro će doći svakom vatrogascu i omogućiti efikasniji i bolji rad “, istakao je načelnik opštine Lopare Rado Savić. Ukupna vrijednost uniformi iznosi 20.000 KM, bez PDV , a sredstva su obezbjeđena u budžetu opštine Lopare.Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Lopare učestvuje u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i u drugim elementarnim nepogodama na području opštine.