REFORME MORAJU BITI SVEOBUHVATNE, UKOLIKO SE ŽELI PROSPERITET ZA BRČKO :: Semberija INFO ::

 

REFORME MORAJU BITI SVEOBUHVATNE, UKOLIKO SE ŽELI PROSPERITET ZA BRČKO


Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizorza Brčko Distrikt, Majkl Skenlan, u Brčkom se sastao sa gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika Brčkog, Sinišom Milićem i Antom Domićem, te sa predsjednikom i potpredsjednikom Skupštine distrikta, Esedom Kadrićem i Ivom Filipovićem, kao i sa predsjednikom Uprave ,,STUDEN & KO Holding” Ilijom Studenom, v.d. direktora Kancelarije za upravljanje javnom imovinom u Distriktu Jelenom Duvnjak, zamjenikom direktora Luke Brčko Alijom Osmanbašićem i direktorom Omladinskog centra ,,Vermont” Damirom Radenkovićem.
 
Supervizor pozdravlja činjenicu da se Brčko pridružilo Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju kako bi steklo pravo na UNDP-jevo sufinansiranje u svrhu povećanja energetske efikasnosti 187 javnih objekata u Brčkom. To će smanjiti obime misija ugljen dioksida unutar zajednice, a istovremeno će rezultirati manjim računima za komunalne usluge, što će za uzvrat osloboditi javna sredstva koja se mogu upotrijebiti za rješavanje drugih potreba unutar distrikta. Ako organi vlasti podnesu relevantnu procjenu u julu i ako mudro iskoriste rebalans budžeta, aktivnosti na podizanju energetske efikasnosti na dva javna objekta mogu početi već u septembru.
 
-Prošle sedmice pokrenut je dugoočekivani projekat modernizacije lučkih objekata i krana unutar Luke Brčko, kao i uređenje pristupnog puta i željeznice do luke. Projekat koji finansiraju EBRD i EU će donijeti konkretne koristi lokalnoj zajednici i cijeloj zemlji, dodao je supervizor.

Radovi na obnovi luke bi trebali biti vidljivi u septembru.
 
Ukoliko vlasti budu brzo provodile aktivnosti, građani Brčkog će u septembru vidjeti i otpočinjanje radova na poslovnoj zoni u Brodu. Ovo je rezultat javno-privatne inicijative ,,Brčko-Studen Holding” koja ima za cilj da od Distrikta načini privlačnije okruženje u koje se može investirati i u kome se privatni sektor može razvijati,tako što će se osigurati transparentan proces izdavanja dozvola, uslužno-orijentisana javna administracija i kvalitetna infrastruktura.
          
-Međutim, ni jedna od ovih reformi sama po sebi neće osigurati prosperitet u Brčko distriktu. Prosperitet zahtijeva brz napredak na svim poljima u pogledu inicijativa koje promovišu dobru upravu, razvoj infrastrukture i razvoj privatnog sektora.
 

U septembru ove godine ćemo vidjeti hoće li ovo biti slučaj, uključujući i situaciju sa nacrtima zakona koje smo ambasadorka OSCE-a Kavaleci i ja isticali u našim posebnim saopštenjima za avnost početkom ovog mjeseca. Ja ću obilaziti distrikt svake dvije sedmice kako bih pratio pomake u pogledu ovih inicijativa”, dodao je supervizor.  
 
On je konstatovao da institucije vlasti stiču reputaciju u narodu zasnovanu na povjerenju koje ljudi imaju u izbore i u zakone koji regulišu rad njihovih zvaničnika u upravljanju zajednicom. Ni Brčko distrikt nije drugačiji.
 
-U tom kontekstu, supervizor je naglasio značaj provjere biračkih spiskova. Samo po sebi je jasno da birački spisak jedne zajednice ne može biti širi od popisa stanovništva, posebno imajući u vidu da je 10-15% stanovništva maloljetno'', dodao je supervizor. 
 
Što se tiče zakona koji regulišu upravu, ne postoji važniji zakon koji je potrebno usvojiti od standardnog EU zakona o sukobu interesa. OHR, OSCE i EU suspremni da pomognu radnoj grupi Vlade Brčko distrikta da brzo ostvari rezultate na ovom planu, budući da bi ovo trebao biti jedan od prvih zakona koji će usvojiti Skupština distrikta u novom sazivu.
 
Držati poziciju u Skupštini ili Vladi predstavlja priliku da se služi zajednici i zakon mora biti jasan u tome da je to jedini interes kojim se rukovode aktivnosti zvaničnika, uključujući i predviđanje kaznenih odredbi za slučajeve kršenja javnog povjerenja. Teško je zamisliti da neko ko se kandiduje na izborima ne bi ovo podržao'', rekao je supervizor.