BRČKO: Izmjena Naredbe o karantinu :: Semberija INFO ::

 

BRČKO: Izmjena Naredbe o karantinu


Nakon održane telefonske sjednice Štaba komandant Štaba gradonačelnik Brčko distrikta BiH dana 28. 4. 2020. godine izdao je Naredbu o izmjeni Naredbe kojom se građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji ulaze iz inostranstva na teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon procesa u trijažnoj ambulanti, smještaju u šatorsko naselje na stadionu FK „Jedinstvo“ do utvrđivanja postojanja uslova za kućnu samoizolaciju.

​Ispunjavanje uslova za kućnu samoizolaciju utvrđuje Kancelarija gradonačelnika / Inspektorat. Postojanje uslova za kućnu samoizolaciju podrazumijeva najmanje jednu prostoriju u kojoj će boraviti lice u samoizolaciji, a koja je odvojena od korišćenja ostalih ukućana i ima odvojen mokri čvor.

Ako ne postoje uslovi za kućnu samoizolaciju, građaninu Brčko distrikta BiH koji je ušao iz inostranstva na područje Bosne i Hercegovine rješenjem šefa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge određuje se mjera karantina u trajanju od 14 (četrnaest) kalendarskih dana.

Vrijeme provedeno u karantinu uračunava se u vrijeme trajanja mjere kućne samoizolacije.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 30. 4. 2020. godine.