BRČKO: Vlada Distrikta započela 75. redovnu sjednicu :: Semberija INFO ::

 

BRČKO: Vlada Distrikta započela 75. redovnu sjednicu


Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je na 75. redovnoj sjednici odobrila Nacrt odluke o odobravanju Prijedloga strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za period od 2022–2032. godine na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.

Naime, prijedlog Strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2022–2032. godine pripremljen je od strane Štokholmskog instituta za zaštitu životne sredine u okviru projekta ESAP 2030+, te obuhvata sedam tematskih oblasti: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, biodiverzitet i zaštita prirode, kvalitet vazduha, klimatske promjene i energija, hemijska bezbjednost i buka, održivo upravljanje resursima kao i upravljanje životnom sredinom.

Na prijedlog Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije kao i Akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH za period od 2022. do 2024. godine.
Strategija i Akcioni plan usmjereni su ka najvišim strateškim mjerama koje se odnose na oblast prevencije, otkrivanja, procesuiranja, koordinacije, represije, poboljšanja zakonodavnog okvira, povećanja kapaciteta institucija, obuka i podizanja javne podrške za borbu protiv korupcije.
 
 
 
SEKTOR ZA INFORMISANjE