Brčko distrikt BiH: Računari Direkciji za finansije :: Semberija INFO ::

 

Brčko distrikt BiH: Računari Direkciji za finansije


Povodom završetka projekta na izradi Zakona o fiskalnom registru Brčko distrikta predstavnici USAID-a uručili su deset računara Direkciji za finansije Brčko distrikta. Svečanom uručenju informatičke opreme prisustvovao je gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, direktor Direkcije za finansije Mato Lučić i Mark Kempbel (Campbell), šef USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH.

Nakon uručenja gradonačelnik se zahvalio predstavnicima USAID-a na donaciji, ali i na podršci pri izradi Zakona o fiskalnom registru.

-Nama je važno da oblast finansija bude uređena na jedan transparentan način i niz koraka koji su preduzeti u prethodnom periodu i koji su planirani u budućnosti su usmjereni u pravcu da osiguramo transparentnost i efikasnost u radu Direkcije za finansije, odnosno prikupljanju i trošenju javnog novca. Cilj koji ne smijemo zanemariti jeste i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta u Distriktu. U tom smislu ova današnja aktivnost koja predstavlja podršku u tehničkom smislu za realizaciju ovog propisa kao i angažman u transferu znanja prilikom izrade samog Zakona, te dugujemo veliku zahvalnost predstavnicima ovog programa”, kazao je Milić.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta, izrazio je zadovoljstvo što je na osnovu potpisanog memoranduma između USAID-a i Vlade Brčko distrikta završen projekat i usvojen Zakon o fiskalnom registru.

-Po tom zakonu Direkcija je dužna da izradi dva pravilnika o provođenju istog zakona, a to je Pravilnik o metodama i načinu vršenja analize opravdanosti poreznih i neporeznih davanja i Pravilnik o načinu i postupku uspostave vođenja fiskalnog registra Brčko distrikta. Ovi pravilnici se nalaze na dnevnom redu Vlade i očekuje se njihovo usvajanje. Mi želimo da građani Distrikta znaju šta plaćaju. Ova donacija od deset računara će nam u ovom kontekstu značiti puno”, kazao je Lučić.

Mark Kempbel, šef USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH, kazao je da će se uskoro obilježiti pet godina uspješne saradnje između USAID Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH i Direkcije za finansije Brčko distrikta, te da je zadovoljan postignutim uspjehom u proteklom periodu.

-Novi Zakon o fiskalnom registru koji je stupio na snagu, a koji će potpuno biti proveden donošenjem novih pravilnika, doprinijet će boljem poslovnom okruženju za dobrobit svih građana Distrikta. Nakon početka primjene ovog zakona nijedna taksa, a niti naknada, neće moći nakon završetka procesa tranzicije biti nametnuta bez prethodno zakonom propisane procedure, a ovo se odnosi i na poreze. Takođe, mi smo završili i jedan uspješni segment rada s Poreznom upravom u oblasti projekcije modeliranja prihoda poreznih davanja i prikupljanja i kada stvorimo bolju i jasniju sliku poreznih obveznika i prihoda koji se prikupljaju od obveznika u Distriktu, to će pomoći u boljem planiranju prikupljanja poreza u budućnosti”, kazao je Kempbel.

Brčko distrikt BiH