Pred Bijeljinom je još jedan „April - mjesec čistoće“ :: Semberija INFO ::

 

Pred Bijeljinom je još jedan „April - mjesec čistoće“Izvor: Grad Bijeljina

Uskoro počinje najvažnija ekološka cjelomjesečna aktivnost Grada „April – mjesec čistoće“, koja će se ove godine izvoditi u saradnji sa gradskim ekološkim udruženjima, javnim preduzećima i svim građanima koji cijene zdravu životnu sredinu.

Savjetnik gradonačelnika Radoslav Ostojić rekao je da će nosioci ovih akcija biti gradska Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine i Komunalne policije, ali i da je ova akcija tek jedan dio ukupnih aktivnosti i napora koje Grad ulaže u zaštitu životne sredine tokom cijele godine.
- Prvi preduslov za očuvanje planete jeste podizanje svijesti o štetnosti neodgovarajućeg odlaganja otpada. Kada to postignemo moći ćemo se smatrati ekološkom zemljom. Pored tradicionalnih akcija, poput odvoza kabastog otpada, tu je i jedan novi segment AMČ - „Ozelenimo zajedno Bijeljinu“ koji će, nadamo se, dati novo zeleno ruho našem gradu – rekao je Ostojić, dodavši da je, pored ozelenjavanja u planu i oplemenjivanje javnih površina, što će se posebno odnositi na uređenje postojećih i izgradnju novih dječijih igrališta. Javni poziv koji je do sada svakog proljeća raspisivan za izbor najljepše uređenog dvorišta, ove godine će biti proširen i obuhvatiti i Zajednice etažnih vlasnika koje imaju svoj vanjski prostor, ali i javne prostore ispred domova kulture unutar mjesnih zajednica.

Ljiljana Popadić iz gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine rekla je da su u godišnji plan unapređenja gradskog zelenila uvršćene akcije zasnivanja novih drvoreda u Ulici kneza Ive od Semberije sadnicama likvidambara.
- Planirana je i dopuna postojećih drvoreda u Ulici Miloša Obilića sadnicama japanske trešnje, Komitska ulica biće obogaćena sa 190 sadnica žbunastog jorgovana, a u planu je i oplemenjivanje prigradskih mjesnih zajednica. Sve sadnice koje su zbog bolesti ili drugog vida oštećenja u proteklom periodu uklonjene iz drvoreda biće nadomještene, a svi građani koji žele da se uključe u akciju ozelenjavanja našeg grada mogu se prijaviti u kancelariji broj 60 u glavnoj zgradi Gradske uprave ili putem telefona 065/793-271 i 055/233-183. Sadnice su pažljivo birane, to su višegodišnje medonosne biljke, koje će na više načina obogatiti naš grad - rekla je Popadić.
Gradska uprava poziva građane da se uključe u aktivnosti u toku „Aprila - mjeseca čistoće“ koje će se odvijati sljedećom dinamikom:
1. april 16.00 Čišćenje i uređenje područja „Gromiželj“
3. april 16.00 Čišćenje putnog pravca „Golo Brdo-Bijeljina“
6. april 12.00 Čišćenje putnog pravca „Pučile-Glogovac“
7. april 12.00 Čišćenje i uređenje lokaliteta „Stare šljunkare“ u Popovima
9. april 16.00 Čišćenje putnog pravca „Dvorovi-Dijelovi“
13. april 10.00 Čišćenje pješačko-planinarske staze do Novakove pećine u Tavni uz učešće učenika srednjih škola i planinara
14. april 12.00 Čišćenje i uređenje prostora oko Centra za visoko obrazovanje i Poljoprivredne i medicinske škole
18. april 16.00 Čišćenje i uređenje putnog pravca od Janje prema plaži na Drini.
20. april 12.00 Čišćenje putnog pravca od zaobilaznice ka Velikoj Obarskoj i uređenje kružnog toka u Velikoj Obarskoj.
21. april 11.00 Gradski park - Dječija trka u organizaciji atletskih klubova i Gradske uprave
21. april 14.00 Čišćenje lokaliteta oko Eko-kampa u Amajlijama
22. april 11.00 Trg kralja Petra I Karađorđevića - obilježavanje Dana planete Zemlje u saradnji sa vrtićima
22. april 16.00 Čišćenje i uređenje „Dabrove staze“ u Eko-vizitor centru „Jezera“
23. april 16.00 Uređenje „Suvare“ u Brocu
25. april 16.00 Čišćenje i uređenje šetališta pored kanala Dašnica
 
Višednevne aktivnosti:
  • Akcija odvoza kabastog otpada 15-30. april
  • Uređenje dječijih igrališta u Velinom Selu, Bogdanovića placu i parku „Bijeljina-Langenhagen“, izgradnja novih igrališta u okviru projekta „GreenBijeljina“
  • Edukacija učenika osnovnih škola o ekologiji i očuvanju životne sredine i sadnja dekorativnog zelenila u školskim dvorištima
  • Sadnja novih i obnova postojećih drvoreda u ulicama Kneza Ive od Semberije, Miloša Obilića, Srpske dobrovoljačke garde, Beogradskoj, Neznanih junaka, Majevičkoj, Vojvode Stepe, Sremskoj, Kruševačkoj, Jovana Dučića, na šetalištu pored kanala Dašnica, u Pazaruši u Donjem Crnjelovu i uređenje mostova na kanalu Dašnica
  • Sadnja jorgovana u Komitskoj ulici
  • Izbor najljepše uređenog dvorišta, prostora zajednice etažnih vlasnika i javnih prostora ispred mjesnih zajednica i domova kulture