Obaloutvrda na rijeci Janji urušena odmah po isteku garancije :: Semberija INFO ::

 

Obaloutvrda na rijeci Janji urušena odmah po isteku garancije


U toku obilnih padavina na teritoriji Grada Bijeljina u maju mjesecu, u mjesnoj zajednici Janja, u koritu rijeke Janje, uzvodno od mosta na magistralnom putu Bijeljina-Janja, došlo je do obrušavanja dijela uređenog korita.

Uređenja ove dionice rijeke Janje realizovan je u okviru projekta „Izgradnja drinskog nasipa u okviru dionice 2, regulacija rijeke Janje i mostom na rijeci Janji u sklopu projekta Zaštita od polava rijeke Drine". Izvođač radova je bila firma „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad, a investitor Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske. Garantni rok za izvedene radove istekao je u aprilu mjesecu tekuće godine, a oštećenja obaloutvrde su se pojavila odmah nakon isteka garantnog roka, u maju mjesecu.

S tim u vezi, u narednom periodu u saradnji između Gradske uprave grada Bijeljina i JP „Vode“ iz Bijeljine, iznaći će se finansijska sredstva i biće izvršena sanacija oštećene obaloutvrde.

U toku je procjena oštećenja i radi se na procjenama neophodnih finansijskih sredstava za sanaciju obaloutvrde.