Izvještaj o stanju vodotoka na području Grada Bijeljina :: Semberija INFO ::

 

Izvještaj o stanju vodotoka na području Grada Bijeljina


Vodostaj rijeke Drine u 18,00 časova na vodomjernoj stanici Radalj iznosi + 270cm, odnosno u opadanju je za 109 cm od posljednjeg izvještaja.

Protok rijeke Drine na HE Zvornik u 18,00 časova iznosi 850m3/ u sekundi.

Vodostaj rijeke Save u 18,00 časova na vodomjernoj stanici Jamena iznosi + 999cm, odnosno u porastu je za 58cm od posljednjeg izvještaja. Redovna odbrana od poplava uvedena je kada je vodostaj rijeke Save na vodomjernoj stanica Jamena dostigao kotu od + 970cm i na Rači na mjernoj letvi dostigao kotu od + 650. Rijeka Sava se jednim dijelom izlila u naseljenom mjestu Novi na poljoprivredna zemljišta i i za sada nema ugroženih stambenih objekata.

Vodostaj rijeke Janje je u opadanju, dok je vodostaj manjih vodotoka Gnjice i Lukavca u blagom porastu ali su rijeke još uvijek u svojim koritima i u granicama normale. Odsjek za civilnu zaštitu nastavlja sa konstantnim praćenjem i obilaskom područja uz riječne vodotoke i po potrebi preduzimaće se i druge mjere iz Plana zaštite i spasavanja od poplava.
 
(Bijeljina danas)