Sjaj Hercegovine u Semberiji :: Semberija INFO ::

 

Sjaj Hercegovine u Semberiji


U utorak, 15. novembra održan je sastanak inicijativnog odbora Udruženja Hercegovaca u Bijeljini.
 
Kao što poznata izreka kaže: „Hercegovina cijeli svijet naseli, a sebe ne raseli“ tako je i Semberija postala novi zavičaj brojnim Hercegovcima koji su se u našu ravnicu doseljavali u potrazi za boljim životom ili u vremenima ratova i drugih nedaća. Zahvaljujući tome, znatan broj današnjih stanovnika Bijeljine vodi porijeklo ili su rođeni u Hercegovini.
 
Ideja da se osnuje udruženje postoji već dugo godina i ove godine se okupilo nekoliko ljudi i osnovalo Inicijativni odbor, sa željom da tu ideju sprovedu u djelo. Inicijativni odbor broji 14 ljudi koji su prepoznatljivi u svojim profesijama, među kojima ima univerzitetskih profesora, doktora, politikologa, privrednika, advokata, pravnika i ekonomista. Ovom prilikom je dogovoreno da će udruženje biti otvoreno za sve koji se osjećaju kao Hercegovci, bez obzira na mjesto rođenja.
 
Pored Bijeljine, u kojoj će biti sjedište, planirano je da udruženje bude regionalnog karaktera i da svojim radom obuhvati i susjedne lokalne zajednice jer je čitavo ovo podneblje bogato ljudima iz Hercegovine, od kojih su neki došli prije 10 ili 20 godina, neki prije 50, a neki prije 150 i više godina.
 
Na narednim sastancima će se utvrditi polazne osnove za izradu potrebne dokumentacije udruženja, kao i za formiranje organa koji će činiti udruženje. Želja osnivača je da se kroz udruženje povežu Hercegovina, iz koje su potekli i Semberija, u kojoj grade svoj život, porodice i poslovanje.
 
Inicijativni odbor poziva sve zainteresovane da prate sredstva informisanja i da se uključe u rad budućeg udruženja. Takođe , svi zainteresovani građani se mogu javiti članovima inicijativnog odbora ili na fejsbuk-stranicu Udruženja Hercegovaca u Bijeljini kako bi zajedno povezali prošlost i budućnost njihova dva zavičaja.