IZRADA LOKALNOG PLANA AKCIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI GRADA BIJELjINA ZA PERIOD 2021-2023. :: Semberija INFO ::

 

IZRADA LOKALNOG PLANA AKCIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI GRADA BIJELjINA ZA PERIOD 2021-2023.


Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom grada Bijeljina „KOLOSI“ organizovala je danas prvu radionicu na izradi nacrta dokumenta - Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti (LPAI) grada Bijeljina za period  2021-2023.
Tanja Milinković iz Udruženja žena sa invaliditetom „Impuls“ iz Bijeljine izjavila je da je ova aktivnost podržana kroz projekat „Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana“ (Ravnopravno različiti), uz finansijsku podršku Evropske unije, a zahvaljujući partnerstvu Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom grada Bijeljina ,,KOLOSI“ sa implementatorom projekta Organizacijom amputiraca Banja Luka UDAS i njegovim partnerima na projektu Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana,,Nešto više''.

„Ovo nije prvi dokument koji izrađujemo. Osim ovog nacrta plana imali smo još dva lokalno-akciona plana koja su se istakla i koja su usvojena od strane Gradske uprave. Prethodni akcioni plan odnosio se na period 2017-2020. godina i on ističe ove godine. Danas zvanično počinjemo na izradi nacrta lokalno-akcionog plana za period 2021-2023. i očekujemo da ćemo finalni nacrt predati Skupštini grada krajem februara naredne godine.

Na inicijativu Koalicije „KOLOSI“ od strane gradonačelnika Grada Bijeljina zvanično je imenovana  mješovita radna grupa od 14 članova i čine je predstavnici Grada Bijeljina, Centra za socijalni rad Bijeljina, Doma zdravlja Bijeljina, Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Bijeljina, kao i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom članica koalicije „KOLOSI“, što znači da ćemo svi zajedno raditi na izradi pomenutog plana“, izjavila je Milinkovićeva.

Amir Mujanović iz Organizacije amputiraca Banja Luka UDAS izjavio je da je cilj projekta podizanje kapaciteta i participacije Organizacije civilnog društva, uključujući i organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom u domenu socijalne inkluzije sa naglaskom na nediskriminaciju i prava osoba sa invaliditetom.
 

„Ukupna vrijednost projekta iznosi 500.000 eura i projekat finansira Evropska Unija. Očekujemo da ovaj dokument bude usaglašen sa entiteskom strategijom za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom kako tematski, tako i u dostizanju željenih ciljeva. Lokalne zajednice imaju veliku ulogu u realizaciji prava osoba sa invaliditetom. Samim tim je potrebno da ovaj dokument bude integrisan u razvojnu strategiju Grada Bijeljina i da bude redovno praćen u smislu njegove implementacije“, rekao je Mujanović.

Semberija info