CETINjSKI MANASTIR OPET UPISAN KAO SVOJINA MITROPOLIJE CRNOGORSKO-PRIMORSKE :: Semberija INFO ::

 

CETINjSKI MANASTIR OPET UPISAN KAO SVOJINA MITROPOLIJE CRNOGORSKO-PRIMORSKE


Uprava za katastar i državnu imovinu, jedinice Cetinja, postupajući po zahtjevu Mitropolije crnogorsko-primorske a na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, donijela je rešenje, kojim se imovina Cetinjskog manastira opet vodi kao svojina Mitropolije.
 
Rešenjem od 15. oktobra 2021. godine , vrši se ispravka greške nastala unosom podataka iz rešenja od 11. aprila 1996. godine , kada je u kompjutersku bazu podataka upisano „korišćenje“ umjesto „svojina“ Mitropolije nad Manastirom Svetog Petra i objektima na katastarskim parcelama br. 4073, 4097, 4082/1, 4110 i 4119 u LN br 915 KO Cetinje 1.
 
Osnov promjene je rešenje Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanja stvarnih prava na nepokretnostima za KO Cetinje 1, br UP I 05-915 od 11. aprila. 1996 . godine , piše u rešenju u koje je IN4S imao uvid.

U obrazloženju rešenja se navodi i da se Mitropolija crnogorsko-primorska obratila ovom organu zahtjevom za ispravku rešenja, 13. oktobra 2021 i da je provjerom utvrđeno da je došlo do greške prilikom kompjuterskog unosa, te se ovim rešenjem greške nastale 1996. godine , ispravljaju.

(SPUTNIK)