Vodosnabdijevanje za 25. april 2024. godine :: Semberija INFO ::

 

Vodosnabdijevanje za 25. april 2024. godine


Dana 25. aprila 2024. godine, zbog otklanjanja kvarova, priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu i blindiranja vodovodnog priključka, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, mogući su prekidi u vodosnabdijevanju, a na pojedinim lokacijama smanjen pritisak vode:

·Svetozara Ćorovića (Bijeljina)
·Raje Banjičića (Bijeljina)
·Živojina Mišića (Bijeljina)
·Dušana Baranina (Bijeljina)
·Kulina bana (Bijeljina)
·Laze Kostića (Bijeljina)
·Marka Miljanova (Bijeljina)
·Pantelinska (Bijeljina)
 
Danas će, zbog blindiranja vodovodnog priključka, biti smanjen pritisak u većem dijelu grada na potezu fabrike „Sava Semberija“ – Pumpna stanica Hase.

Preporučujemo našim korisnicima koji stanuju na pomenutim lokacijama, da pripreme neophodne rezerve vode za navedeni vremenski period.