FOND PIO RS: Međunarodni savjetodavni dani :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS: Međunarodni savjetodavni dani


Međunarodni savjetodavni dani između nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja u BiH (Fond PIO Republike Srpske i Federalni zavod MIO/PIO) i Republici Austriji (Zavod za penzijsko osiguranje Austrije) održavaju se 07. i 08. maja 2024. god. u Sarajevu.

Domaćin savjetodavnih dana je Federalni zavod MIO/PIO čiji predstavnici i stručni saradnici će zajedno sa kolegama iz Fonda PIO Republike Srpske i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (PWA) davati pravne savjete svim zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom međunarodnog Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Austrije.

Savjetodavni dani, uz prisustvo stranaka, pružaju bolju mogućnost neposrednog rješava-nja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, potvrđivanja staža osiguranja ostvarenog na području druge države, požurnica u postupcima rješavanja zahtjeva, isplate penzija i svim ostalim pitanjima u neposrednom kontaktu sa savjetodavcima zaposlenim u Fondu/ Zavodu.

Pozivaju se osiguranici koji su bili zaposleni u BiH i/ili Austriji, koji do sada nisu ostvarili pravo na penziju, a podnijeli su ili će uskoro podnijeti zahtjev, da dođu na savjetodavne dane na kojima će im pravni savjetnici pružati savjete i potrebne info-rmacije u vezi sa  ostvarivanjem prava.

Prijavljivanje i zakazivanje termina za učešće na savjetodavnim danima u Sarajevu, može se izvršiti svakog radnog dana od 08 do 16:00 časova na telefon:  055/490-973, ili e-mail: tatjana.vanovac@ fondpiors.org
 
Mole se osiguranici da sa sobom ponesu svoje dokumente o penzijskom osiguranju i ličnu kartu.