Zelena pijaca u Bijeljini radi puno radno vrijeme od 7 do 17 časova: Pijaca se nije zatvarala jer je na otvorenom prostoru.


- U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, sa ciljem prevencije širenja novog virusa Korona (Kovid-19), na Zelenoj pijaci sprovedena je dezifenkcija svih površina.  Takođe, mi smo još u petak u pogledu mjera preuduzeli prevencije, postavili sapune, asepsol na česmama, da naši korisnici koji rade na pijaci mogu da izvrše dezinfekciju ruku, ali i svi građani koji prolaze kroz pijacu.

Takođe, postavili smo još veći broj buradi za otpad.  Svi naši korsnici koriste rukavice za vrijeme prodaje, a na kraju radnog dana kada se zatvori pijaca vrši se dezinfekcija sa vodom i asepsolom. Naši redari, kada primijete grupe ljudi na pijaci, zamole građane da se razdvoje i do sad nismo imali nikakvih problema. 

Pretežno, svi naši građani se pridržavaju preporuka, ne zadržavaju se kod korisnika stolova, drže distancu prilikom kupovine.

Cijene na pijaci se nisu znatno mjenjale, osim cijene limuna i jabuka koje su povećale. Najprodavaniji proizvodi na pijaci su krompir, pasulj, luk, limun i narandža. 

Koliko će ovo trajati zavisi od nas, naše solidarnosti, odgovornosti i discipline!

Danijel Perić, rukovodilac službe za organizaciju pijačnih usluga