Informacije o vodosnabdijevanju za 1. februar 2023. godine :: Semberija INFO ::

 

Informacije o vodosnabdijevanju za 1. februar 2023. godine


Dana 1. februara 2023. godine, zbog otklanjanja kvara i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, mogući su prekidi u vodosnabdijevanju u sljedećim naseljima:

  • Popovi
  • Gornji Brodac

Preporučujemo našim korisnicima, koji žive na pomenutim lokacijama, da pripreme neophodne zalihe vode za pomenuti period.

Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.