Odluka o radnom vremenu za Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH :: Semberija INFO ::

 

Odluka o radnom vremenu za Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH


Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 71. stav (1) tačka 25) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), a u skladu sa članom 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), Gradonačelnik Grada Bijeljina, dana 16. novembra 2022. godine,  d o n o s i
 
O D L U K U
o radnom vremenu za
Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
 
I
U ponedjeljak 21. novembra 2022. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: republički praznik), a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužne su da rade: zdravstvene ustanove i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica.
Preduzeća, ustanove i organizacije iz stava 1. ovog člana obavezni su da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkog praznika.
Preduzeća, ustanove i organizacije koje u svojim redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradni dan, nisu obavezne utvrđivati povećan obim rada i dežurstva utvrđen ovom Odlukom. 
 
II
Za vrijeme trajanja republičkog praznika, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti i prodajna mjesta AD ''Lutrija Republike Srpske'' Banja Luka, na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova.
 
III
Apoteke, ugostiteljski objekti, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.
 
IV
Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“. 


 
Broj:02-014-1-2926/22
Bijeljina

Datum, 16. novembar 2022. godine


 GRADONAČELNIK
 Ljubiša Petrović