Informacije o vodosnabdijevanju za 27. jun 2022. godine :: Semberija INFO ::

 

Informacije o vodosnabdijevanju za 27. jun 2022. godine


Dana 27. juna 2022. godine, zbog otklanjanja kvarova i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, mogući su prekidi u vodosnabdijevanju u sljedećim ulicama i naseljima:

Hercegovačka (Bijeljina)
Crvenog krsta (Bijeljina)
Jovana Kronštatskog (Bijeljina)
Dušana Radovića (Bijeljina)
Savića bara (Janja)
Ćipirovine (Patkovača)
Preporučujemo našim korisnicima, koji stanuju na pomenutim lokacijama, da na vrijeme pripreme rezerve vode za navedeni vremenski period.

Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.