Aforizam dana


Niko me ne napravi budalom
kao "pametni telefon".

​(Zoran Trbić Zort)