FOND PIO RS: JOŠ JEDNO UPOZORENjE ZA POSLODAVCE


Nakon tri i po mjeseca od kada je Fond PIO Republike Srpske upoznao poslodavce i javnost o broju  nedostajućih podataka o plati za period 1994-2017. godine  razultati su vidno proboljšani. Poziv poslodavcima za podnošenje nedostajućih podataka o plati za period 1994-2017. godine rezultirao je solidnim odzivom poslodavaca, što je uz pojačano angažovanje i rad zaposlenih u Fondu PIO sa poslodavcima i Poreskom upravom doprinijelo da se početni broj od 37.889 uplatilaca doprinosa sa neuredno predatim podatkom o plati (Obrazac M4 ili 1002) sa 31.8.2019. godine smanji na 28.336, što je za 9.553 manje. Istovremeno broj podataka o plati za zaposlene koji poslodavci nisu blagovremeno ili u cjelini dostavili sa 289.012, na dan 15. maja, smanjen je do kraja avgusta na 197.752, što je manje za 91.260 ili 31,57%. Ti podaci su bitni, jer utiču na određivanje i visinu penzije. Podsjećamo, podatak o plati koji se dostavljao Fondu PIO u formi Obrazasca M-4  bio je važeći do 31.12.2009. godine, nakon čega je zamijenjen Obrascem 1002 koji se dostavlja Poreskoj upravi. Spisak poslodavaca sa brojem nedostajućih podataka o plati objavljen je na  internet stranici Fonda 16. maja 2019. godine i aktuelan je i dalje, a uplatioci su, radi lakšeg pregleda, razvrstani u foldere po nadležnim filijalama, a potom i u manje foldere po poslovnicama, u okviru nadležne filijale.
 
Aktivnost na prikupljanju, dokumentovanju i uvezivanju nedostajućih podataka o plati se nastavlja, te se očekuje njihovo dalje, kontinurano, smanjivanje. Fond apeluje na poslodavce, koji su propustili da dostave podatke o plati za svoje zaposlene da to mogu učiniti do kraja 2019. godine, u nadležnim  poslovnicama Fonda. Za poslodavce koji se i pored svih preduzetih mjera u ostavljenom roku, do 31.12.2019. godine, ne odazovu saradnji u ne predaju kompletne podatke o  plati  za zaposlene u periodu 1994-2017. godina  Fond PIO će, u cilju zaštite prava osiguranika, biti primoran da podnosi prekršajne prijave'', upozoravaju iz Fonda PIO RS.