DONESENA ODLUKA O ANGAŽOVANjU ORUŽANIH SNAGA BIH


Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija
Predsjedništvo BiH na današnjoj vanrednoj sjednici donijelo je Odluku o angažovanju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju širenja virusa korona u posebnim objektima (šatorima) za smještaj osoba koja dolaze u BiH iz inostranstva.

U saopštenju iz Predsjedništva BiH navodi se da je ministar odbrane Sifet Podžić ovlašten da unutar BiH, na zahtjev nadležnih institucija na nivou BiH, entitetskih institucija i institucija Brčko distrikta može angažovati i upotrijebiti neborbena materijalna i tehnička sredstva Oružanih snaga sa pripadajućim personalom za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju širenja virusa korona.

Ministar odbrane će svojom naredbom utvrditi potrebne personalne i neborbene materijalne resurse Oružanih snaga BiH za realizaciju aktivnosti iz odluke Predsjedništva BiH.

Tokom realizacije zadataka iz ove odluke, Oružane snage BiH će uspostaviti potpunu saradnju i koordinaciju sa nadležnim civilnim organima na svim nivoima vlasti u BiH.

Ovlaštenje za angažovanje Oružanih snaga BiH važi 30 dana, a odluka Predsjedništva BiH stupa na snagu danom donošenja.

​(srpskainfo.com)