DANAS MEĐUNARODNI DAN MATERNjEG JEZIKA


U svijetu se danas, 21. februara, obilježava Dan maternjeg jezika, s ciljem da se ukaže na značaj maternjeg jezika, njegovanje jezičke i kulturne različitosti. Unesko je 1999. godine proglasio 21. februar Međunarodnim danom maternjeg jezika, na prijedlog Bangladeša. Grupi južnoslovenskih jezika pripadaju jezici Srba, Slovenaca, Hrvata, Crnogoraca, Bošnjaka, Bugara, Makedonaca i nekadašnji staroslovenski jezik. Za osnovu srpskog standardnog jezika uzet je štokavski dijalekat, koji razlikuje dva izgovora: ekavski i ijekavski. 
Srpski kulturni reformator, tvorac savremene srpske azbuke, književnog jezika i pravopisa je Vuk Stefanović Karadžić, koji je dao oblik tradicionalnom pismu u srpskom jeziku - ćirilici. Ćirilica ima 30 slova u azbučnom redoslijedu, porijeklom iz crkvenoslovenskog, a u daljoj perspektivi iz grčkog jezika. U ćirilici je u potpunosti sprovedeno Vukovo načelo: jedan glas - jedno slovo. Fonološki princip nije sproveden i u latinici, tu su za neke znakove upotrijebljene dvoslovne kombinacije.

portal Semberija info