VIC DANA: Milijarder :: Semberija INFO ::

 

VIC DANA: Milijarder- Ka­da že­na mo­že od mu­ža da stvo­ri mi­lio­ne­ra?

- Uvijek, ako je on mi­li­ja­r­der!