USVOJENI NACRTI REBALANSA I BUDžETA OPŠTINE LOPARE :: Semberija INFO ::

 

USVOJENI NACRTI REBALANSA I BUDžETA OPŠTINE LOPARE


Na današnjoj Dvadesetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Lopare između ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrane su tačke Nacrt rebalansa budžeta opštine Lopare za 2018. godinu i Nacrt budžeta opštine Lopare za 2019. godinu.​Odbornici SO-e Lopare usvojili su Nacrt rebalansa budžeta opštine Lopare za 2018. godinu u iznosu od 5.850.000,00 KM i Nacrt budžeta opštine Lopare za 2019. godinu u iznosu od 5.780.000 KM.
Na ove dokumente nadležno Ministarstvo finansija RS dalo je preporuke koje će biti uključene u prijedloge Rebalansa i Budžeta opštine Lopare o kojima će se raspravljati na narednoj sjednici SO-e.
Budžet za 2019. godinu će biti veći za 8% u odnosu na 2018. godinu.