DOM ZDRAVLjA LOPARE :: Semberija INFO ::

 

DOM ZDRAVLjA LOPARE


VELIKO INTERESOVANjE ZA USLUGE MANUELNE MASAŽE
 
Centar za bazičnu rehabilitaciju Doma zdravlja Lopare smješten u dijelu nedavno izgrađenog objekta ove ustanove i odiše veoma prijatnim odnosom zaposlenih prema pacijentima i uređenim prostorom gdje se pružaju kvalitetne usluge. 

Posebno je izraženo veliko interesovanje za manuelnu masažu i ova usluga se pruža i komercijalno, bez pregleda ljekara. 


Irena Vrlješ, fizioterapeut u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Lopare ističe da je  manuelna masaža izuzetno korisna jer se njome postiže ubrzanje cirkulacije, a samim tim i ubrzanje metabolizma, opuštanje i smanjenje bolnih stanja u mišićima. 

Ona je rekla da Centar za bazičnu rehabilitaciju pruža preglede kod ljekara fizijatra, zatim usluge elektroterapije, magnetoterapije, termoterapiju  ultrazvučnu terapiju i terapiju laserom, a pružaju se i usluge individualnog vježbanja vezano za deformitete, vježbe za jačanje kondicije i oblikovanje tijela.