DOM ZDRAVLjA LOPARE: POZITIVNO POSLOVANjE I U OVOJ GODINI :: Semberija INFO ::

 

DOM ZDRAVLjA LOPARE: POZITIVNO POSLOVANjE I U OVOJ GODINI


Dom zdravlja Lopare i ovu, 2020. godinu će završiti pozitivnim poslovanjem, a tokom cijele godine su, pored borbe protiv kovida19, imali značajna ulaganja u cilju što kvalitetnije primarne zdravstvene zaštite za oko 10.000 osiguranika. Nabavili su nedostajuću medicinsku opremu. a najviše opreme je nabavljeno za Službu fizikalne rehabilitacije koja djeluje kao ispostava Doma zdravlja Ugljevik, uradili su parking prostor i rasvjetu u krugu kompleksa Doma zdravlja, rekonstruisali su ambulantu porodične medicine u Priboju, a sa ministarstvom za socijalna pitanja TK, rekonstruisali su i ambulantu porodične medicine u Koraju.

Direktor Doma zdravlja dr Želimir Nešković ističe da u svemu imaju podršku građana, a posebno onih koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, zatim, bezrezervnu podršku lokalne uprave, na čelu sa načelnikom Radom Savićem, a podršku imaju i od ministarstva zdravlja Republike Srpske. Dobru saradnju imaju i sa Domovima zdravlja Ugljevik i Bijeljina i Bolnicom „Sveti vračevi“.

-U okviru naše zdravstvene ustanove ima-mo Službu porodične medicine, hitne pomoći, stomatološku sa protetikom, radiološku dijagnostiku, higijensko- epidemiološku, laboratiju i fizikalnu rehabilitaciju, imamo i logopeda, a to je uvod u formiranje Službe za mentalno zdravlje. Podsjećam da smo za potrebe fizikalne rehabilitacije izgradili objekat površine 240 metara kvadratnih, a izg-radnja je finansirana vlastitim sredstvima u iznosu od 400.000 KM. Ponosan sam na sve zaposlene u Domu zdravlja, jer su posvećeni svojim radnim obavezama, a posebno pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite našem stanovništvu. Takođe, na ponos svih nas u Domu zdravlja je činjenica da ćemo i ovu poslovnu godinu završiti pozitivnim rezultatom“, kaže dr Nešković.

U Domu zdravlja Lopare uvijek postoje planovi za nove projekte, a sve sa ciljem da se stanovništvu obezbijedi što kvalitetnija zdravstvena zaštita.

-Ono što planiramo da uradimo je rekonstrukcija objekta u kom se nalazi Služba za radiološku dijagnostiku, apoteka i pedijatrijska ambulanta, a to ćemo raditi zahvaljujući UNDP i Vladi RS, odnosno ministarstvu za građevinarstvo. Aplicirali smo i za grant od IRB RS u vrijednosti preko 100.000 KM, od čega ćemo izvršiti uređenje prostora Službe hitne pomoći. Aplicirali smo i Ambsadi Bugarske u BiH za projekat rekonstrukcije prostora Službe zajedničkih poslova, laboratorijsku dijagnostiku i Službu za zaštitu mentalnog zdravlja“, kaže dr Neković.

Pandemija virusa korona, nije zaobišla ni ovu lokalnu zajednicu. U ovoj borbi protiv virusa, ponovo je do izražaja došao timski rad i posvećenost stanovništvu.

-Dom zdravlja je blagovremeno sa opštinskom upravom, preduzeo brojne epidemiološke mjere kako bismo zaštitili stanovništvo. Naravno, epidemiološke mjere ne znače mnogo, ako ih se svi ne pridržavamo. S obzirom da smo u zimskom periodu, uradili smo i predtrijažni prostor, gdje naši građani u zatvorenom i zagrijanom prostoru, mogu sačekati trijažu za dalji pregled i liječenje. Za dogradnju ovog prostora smo izvojili 4.600 KM, a urađen je krov, stolarija, elektro-instalacija, grijanje i opremanje prostora. Moram istaći, da smo imali i dalje imamo disciplinovane građane, da poštuju mjere lične zaštite, a ovom prilikom ponavljam apel da nastavimo sa ličnom odgovornošću jer to je najbolji način da zaštitimo sebe i druge oko nas“, kaže dr Nešković.

Semberija info