BIJELjINA: Ugovor sa penzionerima


U Maloj sali, u zgradi Gradske uprave Grada Bijeljina, danas je potpisan sporazum o saradnji između Gradske uprave i Udruženja penzionera Grada Bijeljina.

Ugovorom je predviđena finansijska pomoć Grada za besplatno liječenje penzionera sa najnižim penzijama u Banji Dvorovi.

​Semberija info