RADIONICA O ZNAČAJU ČLANA 24. UN KONVENCIJE I INKLUZIVNOM OBRAZOVANjU :: Semberija INFO ::

 

RADIONICA O ZNAČAJU ČLANA 24. UN KONVENCIJE I INKLUZIVNOM OBRAZOVANjU


Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom grada Bijeljine ,,Kolosi“ organizuje radionicu o značaju razumijevanja Člana 24. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju u četvrtak, 25. jula u Centru za kulturu. 
 
Radionica je prilika da se predstavnici Koalicije ,,Kolosi“, zajedno sa  ostalim predstavnicima civilnog društva, kao i sa predstavnicima  javnih institucija i Gradske uprave grada Bijeljine, upoznaju o značaju razumijevanja  Člana 24.  UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama i komentarima UN Komiteta za praćenje primjene UN Konvencije koje je država Bosna i Hercegovina dobila na taj član.
 
Radionicu će voditi treneri Koalicije ,,Kolosi“, a pred učesnike prvo će izaći defektolog Ranko Rankić koji će govoriti na temu ,,Inkluzivno obrazovanje, od teorije do prakse u defektološkom radu i aktuelni pristup kvalitetnoj inklziji“. O  Članu 24. UN Konvencije i razvoju sposobnosti osoba sa invaliditetom do potpunog potencijala govoriće predsjednica Humanitarnog udruženja žena ,,Arta“ Radmila Simić, a psiholog Ivana Stevanović o tome kako omogućiti osobama sa invaliditetom učenje životnih i socijalnih vještina za jednako učešće u obrazovanju i u zajednici. O radu i obuci nastavnika, uključujući i one sa invaliditetom, te stručnjaka i osoblja koje rade na svim nivoima obrazovanja za podršku osobama sa invaliditetom, govoriće Tanja Milinković, predsjednica Udruženja žena sa invaliditetom ,,Impuls“.
 
Moderator ove radionice, koja se realizuje u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija organizacija osoba sa invaliditetom 2018- 2021, je Milorad Jović, sekretar Koalicije ,,Kolosi“.
 
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je međunarodni ugovor o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda koji ima za cilj zaštitu prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom.

Stranke potpisnice Konvencije dužne su da promovišu, štite i osiguraju potpuno uživanje ljudskih prava osobama sa invaliditetom i osigurati im punu jednakost pred zakonom.

Tekst Konvencije usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 13. decembra 2006. godine, a otvorena je za potpisivanje 30. marta 2008. godine. Nakon što je Konvenciju ratifikovala 20. stranka, stupila je na snagu 3. maja 2008. godine.
 
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, te usvojila EU standarde po kojima uzrok invalidnosti nije kriterij za određivanje prava na zaštitu i naknade.

​Ratifikacijom Konvencije BiH se obavezala na usklađivanje domaćeg zakonodavstva, odnosno izjednačavanja prava svih osoba sa invaliditetom, bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta.