GRADSKA BORAČKA ORGANIZACIJA BIJELjINA: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST :: Semberija INFO ::

 

GRADSKA BORAČKA ORGANIZACIJA BIJELjINA: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST


Na danas održanoj sednici Predsedništva Gradske boračke organizacije Bijeljina pored ostalog razmatrana je i bezbedonosna situacija na području Grada Bijeljina u kontekstu poslednjih dešavanja u Janji i tom prilikom jednoglasno je usvojeno sledeće Saopštenje za javnost:
 
Gradska boračka organizacija Bijeljina daje punu podršku i izražava svoje puno poverenje u nadležne državne organe Republike Srpske u rasvetljavanju svih činjenica i preduzimanju svih potrebnih mera vezanih za poslednjih dešavanja u Janji, koja se odnose na pronalaženje ogromnih količina vojnog naoružanja, municije i drugih materijalno tehničkih sredstava.
 
Gradska boračka organizacija Bijeljina će u narednom periodu budno pratiti sve aktivnosti vezane za ovaj nemio, uznemiravajući i alarmantan događaj spremna da u slučaju bilo kakve potrebe pravovremeno i adekvatno reagije.
 
Kao savesna i društveno odgovorna organizacija još jednom apelujemo na mir, međunacionalnu toleranciju i suživot u cilju bezbednosti svih građana, njihovog ekonomskog napretka i prosperiteta.