SMANjEN BROJ PRIJAVLjENIH GAZDINSTAVA U APIF-u :: Semberija INFO ::

 

SMANjEN BROJ PRIJAVLjENIH GAZDINSTAVA U APIF-u


Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje uticale na smanjenje broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na području Grada Bijeljina.

Prema podacima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava na dan 15.01.2021. godine koji se vodi kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF), na teritoriji Grada Bijeljina nalazi se 6.118 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, od čeka su 6.052 fizička a 66 pravna lica. Prema podacima APIF-a u prošloj godini bilo je registrovano 6.422 poljoprivredna gazdinstva, a ažuriranje podataka u zakonskom roku je izvršilo njih 62%, odnosno 3.981 gazdinstvo i isti su koristili regresirano dizel gorivo i druge podsticaje, dok je preostalih 38%, odnosno 2.441 gazdinstvo zbog raznih dugovanja, neažuriranja podataka u APIF-u ili manjoj registrovanoj površini od jednog hektara, nije ostvarilo pravo na regresirano dizel gorivo niti na druge podsticaje.

Značajan razlog smanjenja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u je obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje, koja je uvedena od 2019. godine za sva poljoprivredna gazdinstva bez obzira da li se radi o komercijalnim ili nekomercijalnim gazdinstvima.

Ukupna površina obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Bijeljina, prijavljenog u APIF na dan 15.01.2021. godine iznosi 32.094 hektara, na kojima se proizvode različite biljne kulture. Poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava dužni su u skladu sa zakonom da ažuriraju svoje podatke, najkasnije do 15. maja tekuće godine kako bi mogli koristiti podsticajna sredstva u toj godini.

Na osnovu ovih podataka uočljivo je da značajne površine obradivog zemljišta (7.943 hektara) nisu prijavljene u APIF-u, a iste se obrađuju. Poljoprivredni proizvođači ne prijavljuju ove površine, odnosno ne vrše njihovo ažuriranje u APIF-u zbog različitih razloga a najčešći su: nerješeni imovinsko-pravni odnosi nad zemljištem koje koriste, (što je jedan od uslova za korištenje podsticajnih sredstava Ministarstva), neispunjavanje propisanih kriterijuma za njihovo ostvarivanje, neplaćanje obaveza na doprinose za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje.

Semberija info