Gradska boračka organizacija Bijeljina: Konkurs za najbolje likovne i literarne radove :: Semberija INFO ::

 

Gradska boračka organizacija Bijeljina: Konkurs za najbolje likovne i literarne radove


Gradska boračka organizacija, raspisala je Konkurs za izbor najboljih literarnih i likovnih radova učenika osnovnih škola Grada Bijeljina i regije, od šestog do devetog razreda, na temu „Republiko Srpska, u srcu te nosim, tobom se ponosim“. Konkurs je nagradnog karaktera, a nagrade će se dodijeliti autorima najboljih literarnih i likovnih radova.

Preporuka je da škola, odnosno nastavnik Srpskog jezika, odabere i u jednoj koverti, dostavi Gradskoj boračkoj organizaciji tri najuspješnija literarna rada, te da na poleđini svakog rada zalijepi prijavni list. Kada su u pitanju likovni radovi, šalju se najbolja likovna ostvarenja nastala u toku školske 2019/2020. godine. Radove šalje škola, odnosno, nastavnik likovne umjetnosti, a to podrazumijeva kolekciju od 20 radova. Takođe, na poleđini svakog rada, lijepe popunjen prijavni list.

Svi radovi se šalju na adresu: Gradska boračka organizacija Bijeljina, Ulica Galac 17. Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 065-849-931, ili na mejl: [email protected] Rok za dostavljanje radova je 18. januar 2021. godine do 12 časova.