DOKTORKINO VELIKO SRCE


Kad smo u jutarnjim satima potražili primarijusa dr Nidžaru Salihbegović - Opalić, specijalistu  - ginekologa, rekli su nam da je u operacionoj sali. To se, inače, često dešava, ne samo danju, već i noću, jer su ginekološke intervencije ne rijetko hitne i neodložive. I mada je uvijek u velikom poslu, kao ljekar i načelnik Ginekološko - akušerskog odjeljenja bijeljinskog  Medicinskog centra ,,Nikola Spasojević’’ našla je vremena i za novinare. Nakon dvije i po decenije požrtvovanog i humanog rada u oblasti zdravstvene zaštite žena primarijus dr Nidžara Salihbegović Opalić je dobila značajno priznanje - Orden rada sa srebrenim priznanjem.

Kako ste primili ovo značajno priznanje, pitali smo našu sagovornicu.

- Bila sam iznenađena, ali u isto vrijeme i jako sretna, mada to priznanje nije samo moje, već i mojih kolega, koji su, takođe, uložili puno truda i napora da bi naša zdravstvena služba dostigla sadašnji stepen organizovanosti i funkcionisanja na ginekologiji.

 Šta biste vi istakli u ovoj oblasti i čime se može ova služba pohvaliti?

-Podaci govore da na području naše opštine ima 37 hiljada žena fertilne dobi (od 15 do 49 godina) i oko 10 hiljada žena iznad 50 godina koje su uglavnom obuhvaćene našim pregledima. Osim toga, uspjeli smo da pregledima obuhvatimo 90 posto trudnica, što se pozitivno odrazilo na bitno smanjenje oboljenja majki i djece, a manje je i komplikacija u toku porođaja. Smatram da je veliki uspjeh i smanjenje smrtnosti novorođenčadi, koji je za 27,21 promila 1973. godine pala na 13,73 promila u prošloj godini. Ovaj podatak će biti prezentovan i na Trećem kongresu medicinara BiH.

-Razlika je ogromna. Danas su uslovi neupredivo bolji. Adaptacijom starog i dogradnjom novog dijela Ginekološko -akušerskog odjeljenja dobijen je adekvatan prostor koji je savremeno opremljen. Sve to, uz materijalna sredstva, omogućilo je i bolje uslove rada. Značajne promjene su nastale i u kadrovskoj strukturi. Trenutno na odjeljenju radi osam ljekara, a do prije četiri godine radilo je dva - tri ljekara. Povećan je broj medicinskog i tehničkog osoblja. Tek sa sadašnjom organizacijom rada i stručnim kadrom zadovoljavamo standarde savremene medicine, jer omogućavamo ženama kompletnu zdravstvnu zaštitu.  Naravno mi imamo i druge potrebe i planove koje nameće savremeno doba i sve više malignih oboljenja i tumora. Za liječenje takvih oboljenja, a prije svega za rano otkrivanje raka, neophodno je obezbijediti dodatna sredstva i novi stručni kadar. U tom cilju opremamo savremenu operacionu salu za koju je već jedan dio opreme isporučen.

Poznato je da ste Vi dali i veliki doprinos na polju zdravstvenog prosvećivanja žena, kakva su Vaša zapažanja?

- Mogu reći da je nivo naše žene znatno viši u pogledu održavanja opšte i lične higijene, kao i zdravstvenog obrazovanja. Rekla bih da postoji tradicinalno pozitivna orjentacija seoskog stanovništva koje se obraća ljekaru za stručne intervencije. Tome u prilig govori i podatak da za osam godina nijedna žena nije umrla od komplikacija koje su posljedica nestručno izvršenog abortusa. U našem porodilištu se godišnje rodi 1.500 do 1.600 beba, a mala smrtnost odojčadi je indirektni pokazatelj zdravstvernog obrazovanja stanovništva, čime možemo biti zadovoljni.

Na kraju nam recite, da li ste Vi lično zadovoljni poslom kojim se bavite?

 - Svakako. Teško je i naporno, ali je ljubav prema čovjeku jača od svega. Lično mislim da ljekar prvo mora biti dobar čovjek, pa tek onda dobar ljekar, jer je u liječenju veoma bitan odnos prema pacijentu. Pacijent uvijek mora biti u pravu. Inače, i u našoj struci ima lijepih trenutaka, koji se pamte. Naši ljudi znaju biti jako zahvalni, svako na svoj način, što čovjeku daje novu snagu za dalji rad i što ovaj poziv čini još humanijim.

,,Semberske novine’’ 1984. godine (Draga Nikolić)