ФОНД ПИО РС: Међународни савјетодавни дани :: Semberija INFO ::

 

ФОНД ПИО РС: Међународни савјетодавни даниНосиоци осигурања, Фонд ПИО Републике Српске, Федерални завод ПИО/МИО и Завод за пензијско осигурање Републике Аустрије (Pensionsversicherungsanstalt- PWA) одржали су савјетодавне дане уз учешће Аташеа за социјална питања Републике Аустрије у БиХ и представника Дојче Пост АГ (Deutche Post AG).
 
Била је ово прилика да се носиоци осигурања обје државе упознају са измјенама правних прописа из области пензијског и инвалидског осигурања од последњег радног састанка одржаног у Бечу у марту 2023. године.
 
Том приликом усаглашен је споразум о електронској размјени података, о чињеници наступа смрти корисника права као и електронској размјени података о висини пензије корисника права. Представници носилаца осигурања овај споразум ће потписати у октобру мјесецу, а његова примјена почиње тећи од 01. јануара наредне године. Примјеном овог споразума престаће обавезно слање потврде о животу за око 1.900 корисника права Фонда ПИО Републике Српске који живе у Аустрији. На истом принципу ни корисници права Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије који живе у Републици Српској неће више бити у обавези достављати потврду о животу крајем текуће године, како би се исплата била настављена и у наредној години.

Овим унапређењем размјене података у значајној мјери штедиће материјална средства, максимално скраћивати рокове доставе неопходних података, а корисницима права потпуно се елиминише вријеме и новчана средства потребни за обезбеђење, овјеру и поштанске  трошкове слања потврде о животу на утврђеном међународном обрасцу у другу државу.  
 
Такође током савјетодавних дана осигураниици и корисници права ова три носиоца осигурања могла су непосредно рјешавати питање захтјева за остваривање права на пензију, потврђивање стажа осигурања оствареног на подручју друге државе, поднијети пожурницу у поступцима рјешавања захтјева, евентуална питања исплате пензија и свим осталим питањима у директном контакту са савјетодавцима запосленим у ова три Фонда/Завода.
 
Овакве активности су планиране у складу са годишњим планом и прогарамом рада ова три Фонда/Завода и исте се у континуитету организији наизмјенично у БиХ и Аустрији у духу партнерских односа и што боље сарадње носилаца осигурања у поступцима рјешавања захтјева подносилаца.
 
Поред наведеног Фонд ПИО Републике Српске је са Федералним заводом договорио ширу размјену података и документације електронским путем која обухвата потврду стажу, статуса корисник/осигураник и др.
                                                                                                                       

Односи с јавношћу