EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.08.2022. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.08.2022.


Bijeljina  (Dragaljevac)TS D. Magnojević 508:3012:00