FOND PIO RS: POČELA ISPLATA JULSKIH PENZIJA


Isplata julskih penzija počinje danas, 9. avgusta, potvrđeno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Penzije svim korisnicima prava, počev od 1. jula godine, vanredno su usklađene i povećane za 2 posto. Isplatom julske penzije obuhvaćeno je ukupno 264.958 korisnika prava, od čega je 215.191  u Republici Srpskoj, a van Republike  49.767  korisnika prava. Prosječna penzija iznosi 381,63 KMm a iznos najniže penzije  za staž od 40 i više godina je 391,54 KM. Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za jul iznosi 559,47 KM, a iznos najviše penzije za jul u Republici Srpskoj je  2.013,72 KM. Strukturu korisnika prava za jul čine starosne penzije sa 57,23%, porodične sa 28,35%, invalidske sa 14,32 %  i ostala prava sa 0,10 %.