Vlada Distrikta okončala 65. redovnu sjednicu :: Semberija INFO ::

 

Vlada Distrikta okončala 65. redovnu sjednicu


Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine održala je 65. redovnu sjednicu usvojivši Smjernice za izradu nacrta Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Brčko distriktu BiH na prijedlog šefa Odjeljenja za obrazovanje.

Kako je definisano u nacrtu, smjernice se, između ostalog, odnose na propisivanje obaveze nadležnih obrazovnih vlasti u Brčko distriktu BiH prema privatnim predškolskim ustanovama i način finansiranja javnih predškolskih ustanova, propisivanje programa vaspitno-obrazovnog rada, načina donošenja programa i kontrolu sprovođenja, te propisivanje prijema i boravka djece sa posebnim potrebama u predškolskoj ustanovi.

 Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – sredstva za nabavku senzora za mjerenje šećera za lica oboljela od dijabetesa osiguranicima Brčko distrikta BiH u 2022. godini. Za potrebe pomenutog programa odobrena su sredstva u visini od 200.000,00 KM.

 Takođe, na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu kapitalnih donacija JP „Komunalno Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH za postavljanje LED rasvjete u MZ Meraje i MZ Kolobara, izgradnju sijaličnih mjesta u MZ Brka i MZ Šatorovići, kao i za izgradnju vodovodnog i kanalizacionog cjevovoda u MZ Stari Rasadnik.


​Vlada Brčko distrikta BiH