BRČKO: Vlada usvojila treći rebalans Budžeta za 2021. godinu :: Semberija INFO ::

 

BRČKO: Vlada usvojila treći rebalans Budžeta za 2021. godinu


Vlada Brčko distrikta BiH na 14. vanrednoj sjednici usvojila je treći i posljednji rebalans Budžeta za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 16.414.000 konvertibilnih maraka, rekao je na konferenciji za medije gradonačelnik Esed Kadrić.

On je podsjetio da je osnovni motiv izrade rebalansa potreba da se kapitalni budžet iz 2019. godine ostavi u funkciji kako bi se mogli nastaviti započeti projekti i aktivnosti na realizaciji tih projekata bez čekanja rebalansa u narednoj godini čime bi se izgubilo dragocjeno vrijeme.

„Jedini novi prihod rezultat je našeg rada u zajedničkom projektu prekogranične saradnje sa Vinkovcima iz Republike Hrvatske koji će svojim sredstvima opremiti obdanište u Dubravama. Iz kapitalnog budžeta za 2019. godinu prenosimo preko 14,5 miliona konvertibilnih maraka u 2022. godinu čime stvaramo mogućnost da se planirani novac može utrošiti u naredne tri godine. Preostali novac u rebalansu rezultat je ušteda u 2021. godini“, precizirao je gradonačelnik Kadrić.

Po njegovim riječima značajnije uštede ostvarili su u Odjeljenju za zdravstvo 795.000 KM, u Odjeljenju za komunalne poslove 400.000 KM, u Odjeljenju za obrazovanje 161.000 KM, u Odjeljenju za privredu 142.000 KM te u Policiji 40.000 KM.

„Ovu uštedu koju smo napravili u ovogodišnjem budžetu rasporedićemo tako što ćemo 185.000 maraka utrošiti za studentske stipendije na osnovu čega će svi studenti koji su aplicirali , a ispunjavaju uslove iz javnog poziva, dobiti stipendije. Dodatna sredstva za tri programa obezbijedili smo Odjeljenju za izbjegla i raseljena lica. Obezbijeđeno je dodatnih 100.000 KM za program sanacije i rekonstrukcije u ratu porušenih stambenih objekata za listu koja je već objavljena. Iznos od 100.000 KM obezbijeđen je i za projekat obnove individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika, a 50.000 KM predviđeno je za projekat stambenog zbrinjavanja raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnoj zajednici“, istakao je gradonačelnik Kadrić.

Među kapitalnim projektima za koje je obezbijeđen novac u ovom rebalansu, gradonačelnik Kadrić naveo je rekonstrukciju objekta Kamerni teatar u Brčko distriktu BiH za šta je predviđeno dodatnih 150.000 KM kako bi se krenulo sa realizacijom ovog, za Brčko veoma važnog projekta.

„Odjeljenju za zdravstvo u rebalansu smo obezbijedili 130.000 KM za nabavku vozila za prevoz dijaliznih pacijenata te za neke druge potrebe Odjeljenja. Vrijedni isticanja su zahtjevi Odjeljenja za obrazovanje što je Vlada prihvatila te smo obezbijedili po 150.000 za dva nova obdaništa koja ćemo graditi u mjesnoj zajednici Srpska Varoš i Broduša. Za ove objekte privode se kraju aktivnosti na pribavljanju građevinskih dozvola i uskoro možemo pristupiti njihovoj izgradnji za koje, da podsjetim, već ranije imamo izdvojena određena sredstva. U rebalansu je izdvojeno i 400.000 KM za nastavak izgradnje fiskulturne sale za Poljoprivrednu i medicinsku školu u Brčko distriktu BiH. Objekat je već započet i taj novac je za realizaciju sljedeće faze“, naglasio je gradonačelnik Kadrić.

Među kapitalnim projektima koji će biti finansirani novcem iz danas usvojenog rebalansa nalazi se, kako je istakao gradonačelnik Kadrić, i nastavak izgradnje pješačke zone u Brčko distriktu BiH.

„Za projektovanje nastavka radova u ulici Islahijet i dijelu ulice Ive Andrića koji vodi od Četvrte osnovne škole do šetališta u Pješačkoj zoni izdvojeno je 50.000 KM. Za nastavak izgradnje pješačke zone niz Konačko brdo do Savske džamije za šta već imamo građevinsku dozvolu, obezbijedili smo 200.000 KM. Još je obezbijeđeno 50.000 KM za uređenje prostora za potrebe boračko-invalidske zaštite pripadnika Vojske Republike Srpske u mjesnoj zajednici Srpska Varoš. U rebalansu smo obezbijedili i potrebna sredstva da se Javno preduzeće „Radio Brčko“ preregistruje u Javnu radio-novinsku ustanovu „Radio Brčko“, izjavio je na konferenciji za medije brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.

On je još jednom podsjetio da je rebalans rezultat prenošenja sredstava iz kapitalnog budžeta za 2019. godinu, ali i da su uštede iz ovogodišnjeg budžeta kvalitetno raspoređene u planirane kapitalne projekte.


Vlada Brčko distrikta BiH