Najava prekida isporuke električne energije za ponedjeljak 10.8.2020.


Najava prekida isporuke električne energije za ponedjeljak 10.8.2020.