EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.05.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.05.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.05.2024. god.
  
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina TS 10/0.4 kV Gradac 2 1 NN izlaz 09:00 13:00
Bijeljina
(Pelagićevo)
DV 35kV Seonjaci-
Pelagićevo
Kompletna Opština
Pelagićevo i
naselje Donji Žabar
09:00 14:00
Zvornik DV10KV Lokanj
na rastavljaču R61-5
 TS Gudura1,3,Njiverice ,
Radonjići,Savići,
Gradac,Lokanj1,2,3,4 Bare
Ilići,Bare2,Kosa,
Dragići
08.00 15.00
Vlasenica DV 10 kV Akmačići 
iz ČTS 35/10 kV
Šekovići
Naselja: Majdan, Lukići 09:00 15:00
Ugljevik
(Lopare) 
TS Pukiš 4 NN izlaz – br.2 08:30 14:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Mrtvica 1 NN izlaz – br.1 08:30 14:30