EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 07.10.2022. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 07.10.2022.


DatumRJ/PoslovnicaPodručje bez napajanjaVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
07.10.2022.Bijeljina  (Dragaljevac)TS D. Čađavica Jokići08:3011:30
07.10.2022.Bijeljina TS S. Ćorovića 1
dio ulice Marka Miljanova
11:0013:00
07.10.2022.Bijeljina TS G. Brodac 110:0012:00
07.10.2022.Bijeljina TS Patkovača 209:0011:00