EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 08.05.2019. god.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
08.05.2019BijeljinaTS Gornji Brodac 1Jedan NN izlazIzrada priključka08:3010:30
08.05.2019BijeljinaTS Gornji Brodac 2Jedan NN izlazIzrada priključka11:0013:00
08.05.2019BijeljinaTS Donja Čađavica  - JokićiJedan NN izlaz prema MihajlovićimaSanacija NN mreže i priključka09:0012:00
08.05.2019Ugljevik              TC G. KrćinaNn izlaz 1 i 2Sanacija i rasjeka08:3014:00
08.05.2019UgljevikTC Ugljevik 5Nn izlaz 3Zamjena distributivnog ormara08:3014:30
08.05.2019UgljevikTC Ugljevik Selo 1Nn izlaz 1Uređenje mjernog mjesta08:3010:30
08.05.2019LopareTC PotrašNn izlaz SekulićiSanacija nn mreže08:0014:00
08.05.2019LopareTC JanjićiKomplet TSRadovi na TS09:0012:00
08.05.2019ZvornikDV 10 kV Kozluk-dioČelopek Dom i Čelopek MitrovićiRadovi na Dv09:0015:00
08.05.2019ZvornikDV 10 kV KozlukPreostali dio Čelopeka,Ulice prema Čelopeku i EkonomijaRadovi na Dv09:00 
14:30
09:30
15:00