Pomoć Garantnog fonda RS razvoju preduzetništva


Garantni fond Republike Srpske je, u saradnji sa gradskim Odjeljenjem za privredu, organizovao prezentaciju za privrednike i poljoprivrednike Grada Bijeljina na kojoj je predstavljen rad ovog Fonda i novih garatnih linija.

​- Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat i kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja, tu je Garantni fond da vam pomogne. Dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata, čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne - poručuju iz Garantnog fonda.

Misija Garantnog fonda Republike Srpske je da izdavanjem garancija olakša pristup finasijskim sredstvima privrednim društvima u Republici Srpskoj, s ciljem realizacije njihovih poslovnih ideja i projekata.
Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika, pravnih i fizičkih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj.

Iz Fonda pojašnjavaju da izdaju garancije na ime obezbjeđenja dijela kredita kojeg banka odobrava korisnicima sredstava po garantnim linijama, u slučaju da korisnici sredstava ne mogu ponuditi adekvatno obezbjeđenje kredita koje banka zahtijeva.