Pošalji SMS na 1733 za pomoć Srbima u Hrvatskoj :: Semberija INFO ::

 

Pošalji SMS na 1733 za pomoć Srbima u Hrvatskoj


Srbi Za Humanost <[email protected]>

Dragi prijatelju,

Strahote prikazane u filmu 'Dara iz Jasenovca' usmerena ka srpskom narodu, sa ciljem da nas zauvek rasele iz naše dedovine u Krajini.

Užas i horor iz Jasenovca, koje su napokon prikazane celom svetu, idalje nas potresaju i pogađaju u srž. 

Međutim, ništa nećemo postići mržnjom i neorganizovanošću. 

Kako pomoći? 

• Donirajte projektu “Krajina živi” koji pomaže Srbima u Hrvatskoj u njihovom ekonomskom položaju. 

PayPal/kreditne kartice: https://28jun.org/donate/ 

SMS: Pošalji 1 na 1733 

Tekući račun: 
Ime 28. JUN
Dinarski račun:
265111031000342797 

• Podelite našu priču o Jasenovcu i o genocidu nad Srbima u Hrvatskoj na društvenim mrežama. 

Facebook: https://www.facebook.com/28jun/photos/a.1444283822305091/4764183963648377/ 

Twitter: https://twitter.com/28Jun/status/1358909753657729024/ 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CLC1X82rJ_B/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/28-jun

Hvala Vam