GRAFITI STARI I PO NEKOLIKO GODINA


Pojedini grafiti u gradu postoje i po nekoliko godina, a ovaj je iz 2015. godine.

Neki grafiti imaju lijepe poruke zbog čega vlasnici objekata na kojima su ispisani ne žele do daljnjeg da ih prefarbaju.

Neki imaju lijepe i simbolične poruke. Možda se neko i pronađe!