ŠKOLA NOVINARSTVA ZA SREDNjOŠKOLCE


,,Semberske novine’’ i portal ,,Semberija info’’ krajem 2019. godine pokrenuli su drugi ciklus projekta ,,Mali novinar’’, koji se realizuje u saradnji sa Aktivom direktora srednjih škola, odnosno sa srednjim školama sa područja Bijeljine, Lopara i Ugljevika.

Svaka škola kandidovala je po pet radova na određenu temu, koji su dostavljeni u redakciju,,Semberskih novina’’, nakon čega je počelo objavljivanje na portalu Semberija info. Zbog vanredne situacije u vezi sa pandemijom korona virusa projekat je bio privremeno obustavljen, a od petka 15. maja 2020. nastavljamo sa objavljivanjem učeničkih radova naportalu www.semberija.info. 

Deset najboljih radova biće objavljeni u ,,Semberskim novinama’’, uz kratku biografiju autora, te nazive njihovih škola.

Projekat podrazumijeva učešće učenika srednjih škola putem pisanih radova na teme ,,Veliki ljudi sa naših prostora’’ i ,,Mladi i budućnost’’.

Krajnji cilj projekta je da autori četiri najbolja rada, prema odluci žirija, učestvuju u Ljetnjoj školi novinarstva ,,Mali novinar’’, koja će biti organizovana u prostorijama ,,Semberskih novina’’. Tako bi se mladi autori upoznali sa novinarskim poslom, dok će njihovi nagrađeni radovi i radovi nastali tokom Škole novinarstva, biti objavljeni u printanom izdanju,,Semberskih novina’’.